Math Mr.Hung
Math Mr.Hung Vì một ngày không còn sợ Toán!
Math Mr.Hung

HKII Lớp 12 Level 4

: 15
: 25 phút
[MathmrHung] - Lớp 12 - HKII Level 4.

Làm bài xong, load lại sẽ nhận đươc 1 đề khác cùng mức level 4.
Chúc các bạn làm bài tốt.

Hướng dẫn làm bài

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm:

1. Đợi đến khi đến thời gian làm bài
2. Click vào nút "Bắt đầu làm bài" để tiến hành làm bài thi
3. Ở mỗi câu hỏi, chọn đáp án đúng
4. Hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự thu bài. Bạn có thể nộp bài trước khi thời gian kết thúc bằng cách nhấn nút Nộp bài

  Ý kiến bạn đọc