Math Mr.Hung
Math Mr.Hung Vì một ngày không còn sợ Toán!
Math Mr.Hung

THPTQG QG001

: 25
: 45 phút
Mã Đề QG01 - Nhóm 12 Nâng Cao

STT Chuyên Đề NB TH VD VDC Tổng
1 KSHS   4     4
2 Logarit   3     4
3 Tích Phân   4     4
4 Số Phức   4     3
5 Đa Diện   3     3
6 Tròn Xoay   3     3
7 OXYZ   4     4
Ma Trận
Mã đề QG01

 

Hướng dẫn làm bài

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm:

1. Đợi đến khi đến thời gian làm bài
2. Click vào nút "Bắt đầu làm bài" để tiến hành làm bài thi
3. Ở mỗi câu hỏi, chọn đáp án đúng
4. Hết thời gian làm bài, hệ thống sẽ tự thu bài. Bạn có thể nộp bài trước khi thời gian kết thúc bằng cách nhấn nút Nộp bài

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật